Stavebné sporenie

Definícia produktu

Stavebné sporenie je štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky určené na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Použitie stavebného sporenie je účelové a stanovené zákonom. Stavebné sporenie sa riadi zákonom o ochrane vkladov, čo umožňuje klientom bezpečne investovať svoje finančné prostriedky. Klient popri stavebnom sporení môže požiadať aj o stavebný úver, ale nemusí a môže ďalej len pokračovať v sporení a po uplynutí stanovenej doby nasporené prostriedky vybrať bez poplatku. 

Na čo je možné využiť stavebné sporenie

Stavebné sporenie možno použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu, na výstavbu rodinného domu a iných záväzkov súvisiacich s týmito účelmi alebo na obnovu bytových domov v spoločenstve vlastníkov. Stavebné sporenie je teda účelové sporenie. Pri výbere nasporenej sumy pred uplynutím šiestich rokov alebo pri poskytnutí úveru požadujú sporiteľne dokladovanie využitia finančných prostriedkov na stavebné účely.

Získanie štátnej prémie

Súčasťou stavebného sporenia je aj štátna prémia, ktorou štát podporuje bývanie a výstavbu. Výška stavebnej prémie je stanovená v zákone o štátnom rozpočte a každoročne sa mení. Pokiaľ chce klient získať štátnu prémiu musí si sporiť minimálne šesť rokov. Štátna prémia sa pripisuje klientovi  na účet vždy ku koncu kalendárneho roka. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz, a to sporenie, kedy si klient ukladá finančné prostriedky na účet, kde sa mu okrem vložených prostriedkov pripisujú aj úroky a štátna prémia a v druhej fáze môže klient získať stavebný úver.

Výhodnosť takéhoto sporenia
Kto chce pravidelne sporiť pomerne malé čiastky a neplánuje využitie peňazí skôr než o šesť rokov, nemôže si vybrať lepší spôsob sporenia, než je stavebné. Vklady sa každoročne zhodnocujú o vopred stanovený úrok a o štátny príspevok, ktorý je stanovený na tridsať percent z ročne usporenej čiastky. Maximálne môže každý občan Slovenskej republiky získať od štátu ročne 66,39 eur (pre rok 2016) bez ohľadu na to, či usporené peniaze použije na zlepšenie bytovej situácie alebo na niečo iné.


Štátna prémia 2016

  • - Jej výška je v roku 2016 5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 €.
  • - Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie je potrebné vložiť  v roku 2016 na účet stavebného    sporenia vklady vo výške 1 327, 80 €. 
  • - Štátnu prémiu môže získať každý člen vašej rodiny, dospelý aj dieťa.
  • - Stavebné sporenie môžete využiť na kúpu, modernizáciu, výstavbu vášho domu či bytu, alebo po 6    rokoch sporenia celú nasporenú sumu aj na ľubovoľný účel.
  • - Štátna prémia pripísaná na váš účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov.

Máte záujem o tento produkt?

Vyplňte krátky dotazník a naši poradcovia vám ochotne pomôžu.

Kontaktujte nás
Potrebujeme len vaše kontaktné údaje, o všetko ostatné sa postaráme.
´