Leasing - Právnické Osoby

Finančný lízing osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t

je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Aké vozidlá Vám prefinancujeme?

Nové vozidlá:

 • prefinancujeme Vami požadovanú značku vozidla
 • poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo)

Jazdené vozidlá:

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nesmie presiahnuť 5 rokov a 11 mesiacov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a počet kilometrov nesmie presiahnuť 160 000
 • poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Možnosti finančného lízingu

 • dĺžka lízingu: 36 - 60 mesiacov
 • vstupná splátka: 15% - 70%
 • odkupná hodnota: 35,- € bez DPH
 • spracovateľský poplatok: v závislosti od požadovaného produktu.

Doklady potrebné k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy

Všetky potrebné doklady sú uvedené na Žiadosti o finančný lízing. Rozsah dokladov závisí od predmetu financovania, bonity klienta, zvoleného modelu splácania splátok, dĺžky podnikania žiadateľa, resp. iných špecifík obchodného prípadu.

Fyzická osoba podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu štatutára/ov
 • kópia aktuálneho výpisu z ORSR/ŽRSR určená pre právne účely nie staršia ako 1 rok 
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • výpis z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia daňového priznania za posledné 2 roky
 • účtovná závierka za posledné 2 účtovné roky

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu štatutára/ov

 • kópia aktuálneho výpisu z ORSR/ŽRSR určená pre právne účely nie staršia ko 1 rok
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • výpis z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia daňového priznania za posledné 2 roky
 • účtovná závierka za posledné 2 účtovné roky

 • Máte záujem o tento produkt?

  Vyplňte krátky dotazník a naši poradcovia vám ochotne pomôžu.

  Kontaktujte nás
  Potrebujeme len vaše kontaktné údaje, o všetko ostatné sa postaráme.
´