Leasing - Fyzické Osoby

Finančný lízing osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t

je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Aké vozidlá Vám prefinancujeme?

Nové vozidlá:

 • prefinancujeme Vami požadovanú značku vozidla
 • poistenie nie je viazané na splátky- čo je pozitívum oproti iným spoločnostiam (v LFC vám zabezpečíme výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo)

Jazdené vozidlá:

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nesmie presiahnuť 5 rokov a 11 mesiacov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a počet kilometrov nesmie presiahnuť 160 000
 • poistenie nie je viazané na splátky- čo je pozitívum oproti iným spoločnostiam (v LFC vám zabezpečíme výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo)

Možnosti finančného lízingu

 • dĺžka lízingu: 36 - 60 mesiacov
 • vstupná splátka: 15% - 70%
 • odkupná hodnota: 35,- € bez DPH
 • spracovateľský poplatok: v závislosti od požadovaného produktu.

Doklady potrebné k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy

Všetky potrebné doklady sú uvedené na Žiadosti o finančný lízing. Rozsah dokladov závisí od predmetu financovania, bonity klienta, zvoleného modelu splácania splátok, dĺžky podnikania žiadateľa, resp. iných špecifík obchodného prípadu.

Fyzická osoba spotrebiteľ: 

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu 
 • potvrdenie o príjme/dôchodku
 • výpis z účtu za posledné 3 mesiace 
Máte záujem o tento produkt?

Vyplňte krátky dotazník a naši poradcovia vám ochotne pomôžu.

Kontaktujte nás
Potrebujeme len vaše kontaktné údaje, o všetko ostatné sa postaráme.
´