Hypotekárne úvery

Povedzeme si čo znamená hypotekárny úver a aké sú možnosti a druhy hypotekárnych úverov?

Hypotekárny úver je úver založený nehnuteľnosťou poskytnutý za účelom získania, obnovy alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie. Bežne sa ako hypotekárny úver označujú aj úvery poskytované podnikateľom a iným právnickým osobám na získanie nehnuteľnosti.

Založená nehnuteľnosť môže byť aj vo vlastníctve inej osoby pokiaľ pristúpi k zmluve o hypotekárnom úvere. Založenie nehnuteľnosti sa vyznačuje na základe zmluvy do katastra nehnuteľností do listu vlastníctva.

Ohodnocovanie zakladanej nehnuteľnosti vykonáva buď externý súdny znalec poverený bankou alebo zamestnanec banky, ktorý robí takúto činnosť. Samotný hypoúver sa poskytuje do výšky 70%, menej často do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Splatnosť hypotekárneho úveru sa bežne pohybuje v rozsahu 4-30 rokov, pre podnikateľské hypotekárne úvery je to skôr nižšia lehota, pre bežných ľudí spravidla vyššia.

Hypoúver sa úročí podľa každej banky inak, bežne sa však pohybuje podľa hodnoty úrokovej sadzby národnej banky (Európskej centrálnej banky). Úrok môže byť fixovaný alebo premenlivý. Čo znamená, že úrok sa buď nemení alebo sa mení podľa rozhodnutia banky. Keďže fixný úrok je z pohľadu banky rizikovejší, bežne býva vyšší ako pohyblivý, pre klienta to však znamená istotu výšky splátok. Fixný úrok býva zväčša fixovaný po dobu 1 – 5 rokov výnimočne 10 až 20 rokov.

Hypotekárne úvery sa často poskytuju účelovo:

  • kúpa a nadobudnutie nehnuteľnosti
  • rekonštrukcia, oprava, údržba nehnuteľnosti
  • výstavbu alebo dokončenie nehnuteľnosti
  • nadobudnutie pozemku
  • splatenie iných úverov použitých na účel súvisiaci s nehnuteľnosťami

Máte záujem o tento produkt?

Vyplňte krátky dotazník a naši poradcovia vám ochotne pomôžu.

Kontaktujte nás
Potrebujeme len vaše kontaktné údaje, o všetko ostatné sa postaráme.
´